Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Агиография

(греч. «описание святых») – раздел церковной истории и литературы, посвященный изучению житий и жизнеописаний святых, а также связанного с ними литературного, исторического, археологического, литургического и народно-культового материала.

Hagiograafia

(kr. k. hagios «püha» + graphō «kirjutan») – pühakute elulugude kirjeldamisega ning nendega seotud kirjandusliku, ajaloolise, arheoloogilise, liturgilise ja rahvapärimusliku materjaliga tegelev kirikuajaloo ja -kirjanduse haru.