Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Агнец Божий

символическое имя, данное Господу Иисусу Христу, принесшему Себя в жертву за грехи человечества (агнец – слав. «ягненок», традиционное жертвенное животное древних, в символическом понимании – образ невинной жертвы).

Jumala Tall

ennast inimkonna pattude eest ohvriks toonud Issandale Jeesusele Kristusele antud sümboolne nimi (lambatall on muistsetest aegadest alates olnud ohvriloom, sümboolses mõttes tähistab see aga süütut ohvrit). Jumalateenistus (vene k. богослужение) – palvete, pühade kombetalituste ja tegevuste kogum, mille kaudu väljendub Kiriku usk ja tema liikmete vaga meel. Jumalateenistus toimub pühakojas (Jumala erilise ligioleku kohas) ja seda toimetatakse kirikuteenistuste korra järgi.