Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Ангел

(от греч. «посланник, вестник») – святой бесплотный дух, одаренный разумом и волей. Ангелы непрестанно служат Богу, возвещают Его волю и исполняют Его веления. Подразделяются на девять ангельских ликов или чинов: серафимы, херувимы, престолы, господства, силы, власти, начальства, архангелы и ангелы.

Ingel

(kr. k. angelos «saadik, sõnumitooja») – püha ilmaihuta vaim, kellele on kingitud mõistus, tahe ja tunded. Inglid teenivad lakkamatult Jumalat ja täidavad Tema käske. Jagunevad üheksaks ingliseisuseks ehk astmeks: seeravid, keerubid, aujärjed, valitsused, väed, võimud, vürstid, peainglid ja inglid (vt. Js 6, 2; 1Te 4, 16; 1Pe 3, 22; Ro 8, 38; Ef 3, 10; Kol 1, 16).