Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Антиминс

(греч. «вместо престола») – обязательная принадлежность престола, без которой нельзя служить литургию. Представляет собой четырехугольный плат с изображением положения Иисуса Христа во гроб и с зашитой в него частицей святых мощей. Освящается архиереем. На антиминсе, положенном во время литургии поверх престола, совершается преложение хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы. Свое начало он берет от обычая первых христиан совершать литургию на гробницах мучеников.

Antimins

(«aujärje asemel» < kr. k. anti + ld. k. mensa «aujärg») – Kristuse haudapanemise kujutisega pühitsetud rätik, mille sisse on õmmeldud mõne pühaku säilmed; aujärje kohustuslik osa, ilma milleta ei saa teenida Jumalikku Liturgiat. Piiskopi poolt pühitsetud antimins asendab aujärge juhul, kui Jumalikku Liturgiat teenitakse väljaspool pühakoda või siis piiskopi poolt pühitsemata aujärjel. Ammuse traditsiooni järgi aga asetatakse antiminsid üldse kõikidele aujärgedele. Pühitsetud antiminsil seisev piiskopi allkiri on sel juhul sisuliselt lubatäheks kohalikule kogudusele jumalateenistusi toimetada. Pühaku säilmete hoidmine antiminsis on algkristlik traditsioon, mille kohaselt teeniti Euharistia sakramenti kristlike märtrite sarkadel.