Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Апологетика

богословская наука, защищающая истины богооткровенного учения от лжеучений и заблуждений человеческого разума.

Apologeetika

(kr. k. apologia «kaitse, õigustus») – teoloogia osa, mis kaitseb Jumalast ilmutatud õpetuse tõdesid inimmõistuse sünnitatud väärõpetuste ja eksituste eest.