Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Апологеты

(греч. «защитники») – авторы апологий, защитники христианского вероучения в период гонений на Церковь во 2-3 веках. Авторы полемических ответов на критику христианства со стороны язычников, иудеев, гностиков и ранних ересиархов. Наиболее известные апологии принадлежат Тертуллиану, Оригену, св. мч. Иустину Философу, св. Афанасию Великому, Кириллу Александрийскому.

Apologeet

(kr. k. apologētēs «kaitsjad») – apoloogiate autorid, kristliku usuõpetuse kaitsjad II-III sajandil aset leidnud Kiriku tagakiusamiste aegu. Autorid, kes andsid vastulöögi paganate, juutide, gnostikute ja varajaste väärõpetajate ristiusukriitikale. Kõige tuntumad apoloogiad kuuluvad Tertullianusele, Origenesele, püha märter Justinianus Filosoofile, pühale Athanasios Suurele, Aleksandria pühale Kyrillosele.