Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Архимандрит

(греч. «начальник пещер») – высшее звание монаха-священника. Дается настоятелям монастырей, а также монахам, занимающим высокие административные должности, или присваивается как награда. Монах, имеющий этот сан, может быть посвящен в архиереи.

Arhimandriit

(kr. k. archimandritēs < arhi- + mandra «karjaaed») – munkpreestri kõrgeim auaste; antakse kloostriülematele või kõrges administratiivametis olevatele munkadele, või omistatakse aunimetusena. Peale tavaliste preestri teenistusrõivaste kannab arhimandriit teenistuse ajal ka mitrat. Arhimandriidi auastmes munk võib olla pühitsetud ka piiskopiks.