Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Благословение

  • 1. Возглас священника или архиерея, которым начинается богослужение.
  • 2. Осенение крестным знамением верующих, совершаемое священником или архиереем. В определенные моменты богослужения оно совершается с возгласом: «Мир всем».
  • 3. Благословение верующего на какое-либо дело. Может совершаться рукой, священным предметом (крестом, иконой или Евангелием), или окроплением святой водой. В Церкви принято испрашивать благословение духовника на всякое жизненно важное решение (бракосочетание, смена места работы и т.д.), а также на любую церковную работу. Благословение может также даваться родителями своим детям (перед сном, в дорогу, на брак, на дальнейшую жизнь, если родитель при смерти). Также благословение является формой церковного приветствия. Например, при встрече мирянина и священника первый испрашивает благословения, а второй в ответ благословляет. Священник (или отец и мать) благословляет одной правой рукой, архиерей – обеими.
  • 4. Дарение святыни (св. мощей, иконы, креста, просфоры) – при этом сам дар также именуется благословением.

Õnnistamine või õnnistus

  • 1. Preestri või piiskopi palvehüüd, millega juhatatakse sisse jumalateenistus.
  • 2. Usklike õnnistamine ristimärgiga preestri või piiskopi poolt. Jumalateenistuste teatud hetkedel saadab seda ka hüüd: «Rahu olgu kõikidega».
  • 3. Uskliku õnnistamine mingiks tegevuseks. Õnnistada võib käega, püha esemega (ristiga, ikooniga, Evangeeliumiga) või pühitsetud vee piserdamisega. Kirikus on tavaks küsida oma pihiisalt õnnistust igale eluliselt tähtsale otsusele (abiellumisele, töökoha vahetamisele jms.), nagu ka igale kiriklikule tööle. Ka vanemad võivad anda oma lastele õnnistuse (enne uinumist, reisile minekut, abiellumiseks, edaspidiseks eluks, kui vanem on suremas). Õnnistus on samuti üks kiriklikke teretamisviise. Näiteks ilmaliku ja vaimuliku isiku kohtumisel küsib esimene õnnistust, teine aga õnnistab vastuseks. Preester (või ema-isa) õnnistavad üksnes parema käega, piiskop aga mõlema käega.
  • 4. Pühaduse (pühade säilmete, ikoonide, risti, prosfori) kinkimine, kusjuures andi ennast nimetatakse samuti õnnistuseks.