Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Богословие или теология

систематическое изложение, обоснование и защита христианских истин о Боге и богопочитании.

Teoloogia ehk jumalasõnaõpetus

(kr. k. theos «Jumal» + logos «mõiste, käsitlus») – Jumalat ja Tema austamist puudutavate kristlike tõdede süsteemne esitamine, põhjendamine ja kaitsmine.