Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Богослужебные книги

книги, содержащие последования церковных служб и священнодействий. Одни из них относятся к общественному храмовому богослужению: Служебник, Часослов, Октоих, Минеи месячные, Минея праздничная, Минея общая, Триодь постная, Триодь цветная, Ирмологий, Типикон и Обиход, а другие – к частному: Требник большой и малый, Канонник, Акафистник и Молитвослов. Книги Евангелие, Апостол и Псалтирь употребляются в обоих видах богослужения.

Jumalateenistuse raamatud

raamatud, mis sisaldavad jumalateenistuste ja pühade toimingute korda. Ühed neist puudutavad avalikke pühakojateenistusi (Jumalateenistusraamat, Tundide raamat, Oktoih, Kuupäevade Mineia, Suurte pühade Mineia, Üldine Mineia, Paastutriod, Õietriod, Irmologion, Tüpikon ja Lauluraamatud), teised aga eraviisilisi teenistusi (Talituste raamat, Palvekaanonite kogu, Akafistite kogu ja Palveraamat). Evangeeliumi, «Apostlit» ja Psalteeriumi kasutatakse mõlemat liiki jumalateenistustel.