Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Великий канон

покаянный канон, написанный св. Андреем Критским. Темы для покаянных молитвенных воззваний, адресованных человеком своей душе, взяты из Ветхого и Нового Заветов: лица и события священной истории аллегорически представляют все состояния духовной жизни верующего, от рабства страстям до покаянного очищения и даруемой Богом свободы духа. Читается в храме в первые дни Великого поста (понедельник-четверг) и в четверг пятой седмицы.

Suur kaanon

Kreeta püha Andrease (VIII saj.) kirjutatud patukahetsuskaanon. Inimese hinge poole pöörduvate patukahetsuslike palvehüüdude teemad on võetud Vanast ja Uuest Testamendist: pühakirjalugudest pärinevad isikud ja sündmused kujutavad allegooriliselt kõiki uskliku inimese vaimuliku elu seisundeid, alates kirgede orjusest ja lõpetades patukahetsusliku puhastumise ja Jumala kingitud vaimu vabadusega. Suurt kaanonit loetakse pühakodades Suure Paastu esimestel päevadel (esmaspäevast neljapäevani) ja viienda nädala neljapäeval.