Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Венцы брачные

напоминающие царскую корону венцы, возлагаемые на главы жениха и невесты при совершении таинства Брака. Они напоминают о чистоте и царском достоинстве первозданной человеческой четы – Адама и Евы, а также знаменуют собою венцы, уготованные супругам в Царстве Небесном по окончании их совместного многотрудного пути к спасению.

Abielukroonid

kuningakrooni meenutavad pärjad, millega pärjatakse peigmees ja pruut Abielu sakramendi toimetamise ajal. Need tuletavad meile meelde esmaloodud inimpaari – Aadama ja Eeva puhtust ning kuninglikku seisust, ning tähistavad ühtlasi abikaasadele pärast nende pääsemisele viiva vaevarohke ühistee lõppemist Taevariigis valmistatud võidupärgi.