Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Воцерковление

1. Обряд причисления новокрещеного к членам Церкви, в настоящее время совершаемый сразу после крещения. При этом лица мужского пола с особыми молитвами вводятся (младенцы вносятся) священником в алтарь, а женщины подводятся к Царским вратам.

2. Процесс изменения жизни (мыслей, чувств, желаний, поведения) человека, ставшего членом Церкви. Происходит по мере его реальной причастности к жизни Церкви – участия в ее таинствах и богослужениях, усердия в молитве, исполнения заповедей и церковных установлений.

Kirikuga ühendamine

1. Vastristitud inimese Kiriku liikmeks arvamise talitus, mida tänapäeval toimetatakse kohe Ristimise sakramendi järel. Sealjuures viiakse meessoost isikud eriliste palvete saatel preestri poolt altarisse, naised aga Kuninglike Uste ette.

2. Elu (mõtete, tunnete, soovide, käitumise) muutmise protsess inimesel, kellest on saanud Kiriku liige. Toimub sedamööda, kuidas inimene reaalselt Kiriku ellu sisse elab – võtab osa tema sakramentidest ja jumalateenistustest, teeb palvelisi jõupingutusi, täidab käsusõnu ja järgib kiriklikke traditsioone.