Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Донатизм

еретическое учение в Северной Африке 4-5 вв., согласно которому признаком истинной Церкви является святость и личное совершенство ее служителей. Названо по имени епископа Доната, который проповедовал необходимость второго крещения для всех крещенных священниками, провинившимися в чем-либо против Церкви (напр., проявившими слабость во время гонений). Соборы, созванные специально для решения этой проблемы имп. Константином, признали силу таинств, совершенных даже теми епископами, которые впоследствии были лишены сана. Также было постановлено не крестить повторно тех, кто был крещен во имя Св. Троицы, даже если крещение было принято от еретиков. Донатисты не признали эти решения и учинили раскол, а на гонения со стороны властей ответили длительными насилиями и разбоем в занятых ими областях. Считали себя обществом святым и духовным, избегали общения с «грешниками», не принадлежащими к их секте. На Карфагенском соборе 411 г. были побеждены блаж. Августином, который отстаивал объективное значение Церкви и независимость действия благодати от святости священнослужителя. Имп. Гонорий потребовал от донатистов подчиниться решениям собора. В отдельных местах эта ересь сохранялась до 7 в. и была истреблена завоевавшими Сев. Африку сарацинами.

Donatism

Põhja-Aafrikas IV-V sajandil tekkinud väärõpetus, mille kohaselt on tõelise Kiriku tunnuseks selle teenrite pühadus ja isiklik täiuslikkus. Sai nime 313 Kartaagos piiskopiks valitud Donatus Magnuse järgi, kes kuulutas vajadust teistkordselt ristida kõiki ristitud preestreid, kes on millegiga Kiriku vastu eksinud (näiteks ilmutanud nõrkust tagakiusamiste ajal). Spetsiaalselt selle probleemi lahendamiseks keiser Constantinuse poolt kokkukutsutud kirikukogud tunnistasid sakramendid kehtivaks isegi siis, kui need olid läbi viidud hiljem oma seisusest tagandatud piiskoppide poolt. Samuti otsustati teistkordselt mitte ristida neid, kes olid juba ristitud Püha Kolmainuse nimesse, isegi kui ristimine oli vastu võetud hereetikutelt. Donatistid ei tunnistanud neid otsuseid ja läksid kirikulõhesse, aga riigivõimu tagakiusamisele vastasid nende poolt hõivatud piirkondades pikaajalise vägivalla ja röövimistega. Pidasid ennast pühaks ja vaimulikuks kogukonnaks ning vältisid suhtlemist nende sekti mittekuuluvate «patustega». Kartaago kirikukogul 411 saavutas nende üle võidu püha Augustinus, kes väitis Kirikul olevat objektiivse tähenduse ning kuulutas Jumala armu toimimise sõltumatuks kirikuteenrite pühadusest. Lääne-Rooma riigi keiser Honorius nõudis donatistidelt kirikukogu otsustele allumist. Üksikutes paikades säilis see väärõpetus kuni VII sajandini ning hävitati alles Põhja-Aafrika vallutanud saratseenide poolt.