Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Епитрахиль

(греч. «на шее») – одно из священнических богослужебных облачений, длинная лента, огибающая шею и обоими концами свободно ниспадающая на грудь, спереди сшита или скреплена пуговицами. Знаменует благодать священства, поэтому без нее священнослужитель не совершает никакого богослужения или священнодействия. Епитрахилью покрывается голова кающегося при чтении над ним разрешительной молитвы. В условиях гонений на Церковь, если священник находится в заключении, в качестве епитрахили может быть использован любой длинный кусок ткани, благословленный как епитрахиль.

Epitraheel

(kr. k. epitrachēlion < epi «peal» + trachēlos «kael») – üks preestri teenistusrõivaste osa, mis kujutab endast kaela taha käivat pikka linti, mille mõlemad otsad langevad vabalt rinnale ning on omavahel kinnitatud kas nõõpidega või kokku õmmeldud. Tähistab preestripühitsuse armu ning seepärast ei toimeta preester ilma selleta ühtegi jumalateenistust, sakramenti või muud püha talitust. Epitraheeliga kaetakse pihi lõppedes meeleparandaja pea, kui preester loeb andeksandmise palve. Kiriku tagakiusamise tingimustes (näiteks kui vaimulik viibib vangis) võib epitraheelina kasutada ka mistahes muud pikka riidetükki, mis on pühitsetud epitraheeliks.