Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Завеса церковная или катапетасма

(греч.) – занавес, повешенный непосредственно за Царскими вратами со стороны алтаря и устроенный таким образом, что его можно раздвигать, скрывая в определенные моменты богослужения внутренность алтаря (которая может быть видна сквозь решетчатые Царские врата). Сама завеса означает покров Божественной тайны над алтарем и всем, что в нем совершается. Ее открытие и закрытие показывает, что не все тайны веры могут быть открыты и доступны каждому, и не все способны постигать их одновременно и в равной полноте.

Altari vahetekk ehk katapetasma

(kr. k. katapetasma «vahevaip, eesriie») – eesriie, mis on altaripoolses riputatud küljes vahetult Kuninglike Uste ette sellisel kombel, et seda on võimalik ette tõmmata, varjates jumalateenistuse teatud hetkede vaate altarisse (mis võib olla nähtav läbi Kuninglike Uste avauste). Vahetekk ise tähistab jumaliku saladuse katet altari ja kõige selles toimuva kohal. Selle avamine ja sulgemine näitab, et mitte kõik saladused ei saa olla avatud ja igaühele kättesaadavad, ning et mitte kõik pole võimelised mõistma neid üheaegselt ja võrdses mõõdus.