Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Иконография

(греч. «описание образа») – устойчивая традиция иконного изображения различных лиц и событий, которая сложилась на основе разнообразных источников (Священное Писание, агиография, Церковное предание, литургические песнопения), в соответствии с принятыми догматическими и символическими толкованиями.

Ikonograafia

(kr. k. eikōn «kuju, pilt» + graphō «kirjutan») – teatud isiku või süžee ikoonil kujutamise püsiv tradistsioon, mis on kujunenud välja erinevate allikate (Pühakirja, hagiograafia, Püha Pärimuse, liturgiliste laulude jms.) põhjal ning on kooskõlas üldtunnustatud dogmaatiliste ja sümboolsete tõlgendustega.