Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Икономия

(греч. «домостроительство, домоводство») – путь решения церковных проблем исходя из принципа пользы для пасомых, с позиций терпения, снисходительности и учета конкретных обстоятельств. Может применяться в практической и душепастырской церковной деятельности, в сфере же догматической используется только принцип акривии (точного следования букве закона). Это не значит, что икономия есть отказ от принципиальности. Примеры икономии показал Сам Христос, ожидавший от каждого усердия в меру его сил. Выбирать между акривией и икономией – преимущество священного сана, который был установлеын Господом как право «вязать и решить» (Мф 18, 18).

Oikonomia

(kr. k. oikonomia «majapidamise juhtimine») – kirikuprobleemide lahendamine karjatatavate kasust lähtuvalt, kannatlikkuse, vastutulelikkuse ja konkreetsete asjaoludega arvestamise seisukohast. Kasutatakse praktilises kirikutöös ja hingekarjasetegevuses, dogmaatilises sfääris kasutatakse ainult akriibia põhimõtet (seadusetähe täpset järgimist). See aga ei tähenda, nagu oleks oikonomia põhimõttekindlusest taganemine. Oikonomias oli eeskujuks Jeesus Kristus ise, kes ootas igaühelt jõukohast püüdmist. Akriibia ja oikonomia vahel valimise eesõigus kuulub vaimuliku ameti juurde, mille Issand seadis sisse kui õiguse siduda ja lahti päästa (vt. Mt 18, 18).