Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Кафизма

(греч. «сидение») – одна из двадцати частей, на которые разделена Псалтирь. Каждая кафизма, в свою очередь, делится на три части, называемые «словами». На богослужении кафизмы читаются на вечерне, на утрени, а в Великом Посту и на часах. Их можно слушать сидя (отсюда происходит название «кафизма»). Чтение ведется по Уставу, согласно которому Псалтирь на богослужениях должна прочитываться полностью за обычную седмицу, а во время Великого поста – дважды за седмицу.

Katesma

(kr. k. kathisma < kathisō «istuma») – üks kahekümnest osast, milleks on jagatud Psalteerium. Iga katesma jaguneb omakorda kolmeks osaks, mida nimetatakse «sõnadeks». Jumalateenistustest loetakse katesmasid õhtuteenistusel, hommikuteenistusel, Suure Paastu ajal aga ka tunniteenistusel. Katesmasid võib kuulata istudes (siit ka nende nimetus). Lugemine toimub jumalateenistuse korra järgi, mille kohaselt peab Psalteerium olema tavalise nädala jooksul jumalateenistustel ette loetud üks kord, Suure Paastu ajal aga kaks korda.