Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Канонарх

(греч. «правящий (пением)») – церковнослужитель, обязанность которого – начинать некоторые песнопения, провозглашая, что будет петься и на какой глас. Затем он провозглашает каждую следующую строку песнопения, которая после этого пропевается хором.

Kanonarh

(kr. k. kanonarhēs «(laulu)juht») – kirikuteenija, kelle ülesandeks on mõnede laulude alustamine ja kes kuulutab välja, mida ja millisel lauluviisil laulma hakatakse. Seejärel lausub kanonarh iga järgmise laulurea, mida koor lauldes kordab.