Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Катехизис

(греч. «наставление») – книга, содержащая краткое и доступное изложение основных истин веры и норм христианской нравственности. Предназначена для начального обучения верующих, изучается в воскресных школах, духовных училищах и семинариях.

Katekismus

(kr. k. katēchismos «õpetus») – raamat, mis sialdab lühidalt ja selgelt esitatud põhilisi usutõdesid ja kristlikke kõlblusnorme. On mõeldud usuõppijatele esmaseks tutvumiseks usuga või usutõdede süstemaatiliseks tundmaõppimiseks. Kasutatakse pühapäevakoolides, vaimulikes koolides ja seminarides.