Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Каждение

один из способов освящения материального мира, который состоит в воскурении духовенством фимиама перед иконами, святынями храма и предстоящими людьми. Совершается при помощи кадила. Благовонный фимиам означает как возносимые к Богу молитвы, так и благодать Святого Духа, которая объемлет верующих.

Suitsutamine

üks materiaalse maailma pühitsemise viise, mis seisneb aromaatse viiruki suitsutamises vaimulike poolt ikoonide ja muude pühaduste ning teenistusel seisvate inimeste ees. Suitsutamiseks kasutatakse spetsiaalset nõud ehk suitsutit. Viirukisuits tähistab nii Jumala poole saadetud palveid kui ka Püha Vaimu armu, mis ümbritseb usklikke.