Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Клирос

место в храме, где находятся чтецы и певчие, в большинстве случаев – южный и северный концы солеи (называются соответственно правым и левым клиросами). Иногда клирос устраивается на хорах и называется в таком случае верхним.

Kliiros

koht pühakojas, kus asuvad lugejad ja lauljad, enamasti amboni lõuna- ja põhjapoolses otsas (vastavalt siis parem ja vasak kliiros). Vahel asub kliiros ka kooripealsel ja sel juhul nimetatakse seda «ülemiseks kliiroseks».