Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Крест

орудие спасительной смерти Иисуса Христа, ставшее символом и знамением спасения и победы над смертью. Оружие Церкви на врагов видимых и невидимых. Почитается как величайшая церковная святыня. Формы креста могут быть разными, но всякий крест истинен. Бывают кресты с распятием и без распятия, четырехконечные, шестиконечные и восьмиконечные (в последнем верхняя перекладина означает дощечку с надписью «Иисус Назорей, Царь Израилев», которая была прибита на кресте Спасителя, а нижняя – подножие, на которое опирались Его ноги; наклон подножия означает сошествие Господа во ад и Его Воскресение, а также Его ответ раскаявшемуся разбойнику, распятому по правую от Него руку). Распространен также крест в форме буквы «Х», на котором был распят апостол Андрей. Крест используется многообразно: им украшают купола храмов, его носят на теле под одеждой, выносят во главе крестного хода, изображают на различных церковных предметах, кладут на аналой в храме для поклонения и целования, обозначают жестом в крестным знамении. Наперсный (нагрудный) крест носится духовенством на цепочке поверх одежды. Крестом благословляют народ. Крест увенчивает могилы христиан. На куполах храмов часто можно видеть крест с исходящими из его центра лучами, стоящий на полумесяце – он символизирует апокалиптический образ Церкви: Жена, облеченная в солнце, под ногами которой луна (Откр 12,1).

Rist

Jeesuse Kristuse päästva surma sümbol, mis tähistab pääsemist ning surma üle saavutatud võitu. Kiriku relv nähtavate ja nähtamatute vaenlaste vastu, mida kummardatatakse kui suurimat kiriklikku pühadust. Risti vormid võivad olla erinevad, kuid igasugune rist on õige. On olemas ristilöödu kujuga riste ja ilma selleta, nelja, kuue ja kaheksa otsaga riste (viimase puhul tähendab ülemine kaldpuu silti kirjaga «Jeesus Kristus, Juutide Kuningas», mis löödi Kristuse risti külge, alumine aga jalatuge, millele toetusid Tema jalad; jalatoe kalle tähistab Issanda allilma laskumist ja Tema ülestõusmist, aga samuti Tema vastust kahetsevale röövlile, kes oli risti löödud Tema paremale käele). Samuti on levinud X-kujulised ristid, millele löödi risti apostel Andreas. Risti kasutatakse väga erineval otstarbel: sellega kaunistatakse pühakodade kupleid, seda kantakse kaelas või ristikäigu ees, kujutatakse erinevatel kirikuesemetel, asetatakse pühakojas analoogile kummardamiseks ja suudlemiseks, tehakse enda peale ristimärgina. Rinnaristi kannavad vaimulikud keti otsas kaelas riiete peal. Ristiga õnnistatakse rahvast. Rist kroonib kristlaste haudu. Pühakoja kuplitel on tihti näha risti selle keskelt lähtuvate kiirtega poolkuul seismas – see sümboliseerib Kiriku apokalüptilist kuju: päikesesse rüütatud Naine ning kuu tema jalge all (vt. Ilm 12, 1).