Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Ладанка

небольшой мешочек с ладаном или какой-либо святыней, который носится на шее вместе с крестом.

Viirukikotike

väike kotike viiruki või mõne muu pühadusega, mida kantakse koos ristiga kaelas.