Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Лития

(от греч. «усердное моление») 1. Часть всенощного бдения, совершаемая в праздники на вечерне. Молитва, на прошения которой хор многократно поет «Господи, помилуй». Для совершения литии духовенство исходит из алтаря в центр или западную часть храма. Во время литии происходит благословение пяти хлебов для раздачи верующим, в память о насыщении народа пятью хлебами (см. Мф 14,15-20; Мк 6,35-44; Лк 9,12-17), пшеницы, вина и елея (для помазания верующих на утрени). 2. Краткое моление об умерших, совершаемое обычно после литургии, а также на кладбищах или у тела усопшего вместо более продолжительной панихиды.

Litaania

(kr. k. litē «visa palumine») 1. Pühade ajal teenitava koguöise jumalateenistuse koosseisu kuuluva õhtuteenistuse osa, mis kujutab endast palvet, mille iga palumise järel kordab koor mitmekordselt «Issand, heida armu». Litaaniaks koguneb vaimulikkond altarist kirikuruumi keskele või pühakoja läänepoolsesse ossa. Litaania ajal õnnistatakse viit leiba usklikele laialijagamiseks rahva viie leivaga toitmise mälestuseks (vt. Mt 14, 15-20; Mk 6, 35-44; Lk 9, 12-17), nisu, veini ja õli (usklike õlitamiseks hommikuteenistuse ajal). 2. Lühike palve surnute eest, mida tehakse tavaliselt pärast Liturgiat, aga samuti kalmistul või surnukeha juures palju pikema panihhiida asemel.