Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Молитвенное правило

совокупность духовных деланий (молитв, поклонов, чтения и т.д.), которые христианин исполняет ежедневно. Обычное правило мирянина состоит из утренних и вечерних молитв (имеются в молитвослове) и чтения Нового Завета. Монахи несут большие молитвенные послушания, в которые входит упражнение в непрестанной молитве Иисусовой, определенное число поклонов, чтение кафизм и другое молитвенное делание, в каждом отдельном случае могущее быть разным. Все, что исполняется монахами, не запрещено и мирянам, но взявший на себя ношу сверх силы может потерпеть большой духовный вред, поэтому для мирян лучше иметь не очень большое правило, но исполнять его неопустительно.

Palvereegel

vaimulike võitlemiste (palvete, kummarduste, lugemiste jms.) kogum, mida kristlane iga päev täidab. Ilmalike reegel koosneb tavaliselt hommiku- ja õhtupalvetest (need on ära toodud palveraamatus) ja Uue Testamendi lugemisest. Mungaelupidajatel on suured palvekuuletumised, mille hulka käib ka lakkamatu Jeesuspalve harjutamine, teatud arv kummardusi, katesmade lugemine ja muu säärane palvevõitlus, mis igal üksikul juhul on erinev. Kõik see, mida teevad mungad, pole keelatud ka ilmalikele, kuid enesele üle jõu käiva koorma võtnu võib kasu asemel suur vaimulikku kahju kannatada. Seepärast on ilmalikel inimestel parem täita väiksemat palvereeglit, kuid teha seda kordagi vahele jätmata.