Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Мощи святые

телесные останки святых. Мощи некоторых святых сохраняются полностью или частично нетленными. Если сохранились только кости, то и они почитаются и считаются святыми мощами. Нередко св. мощи источают благоухание или благовонное миро, от них совершаются чудеса и исцеления. Почитание мощей святых совершается с первых веков христианства (когда литургии совершались на гробах мучеников – отсюда происходит антиминс). Утверждено как догмат на 7 Вселенском соборе, одновременно с почитанием икон.

Pühad säilmed

pühakute maised jäänused. Mõnede pühakute ihud on säilinud tervenisti või osaliselt kõdunematutena. Kui on säilinud ainult luud, siis austatakse ka neid ning peetakse pühadeks säilmeteks. Tihti õhkub pühadest säilmetest meeldivat lõhna või nõrgub aromaatset mürri, need teevad imetegusid ja tervendavad inimesi. Pühakute säilmeid on austatud ristiusu esimestest sajanditest alates (kui Liturgiat teeniti märtrite kirstudel – siit tuleneb ka antimins) ja on kuulutatud dogmaks Seitsmendal Kogumaapealsel Kirikukogul koos ikoonide austamisega.