Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Нимб

(лат. «облако, туча») – сияние вокруг головы в иконографии Христа, Богоматери и святых, условное обозначение сияющего лика. Нимб с вписанным в него крестом (т.н. "кресчатый нимб") присущ только изображениям Христа. Сияние лика праведника описано как в Ветхом (Исх 34,29-35), так и в Новом (Мф 17,1-2) Заветах, а также давалось многим подвижникам (см. беседу Серафима Саровского с Мотовиловым о стяжании Св. Духа). В живописной традиции Запада изображается неточно, отдельно от святого, в виде кольца или кружка над его головой, что можно объяснить отрывом западных художников от смысла и значения иконописной символики.

Nimbus

(ld. k. nimbus «pilv») – särava palge tinglik tähistus, ikonograafias kohatav särapärg ümber Kristuse, Jumalaema ja pühakute näo. Sissekirjutatud ristiga nimbus (nn. «ristnimbus») on omane ainult Kristuse kujutistele. Õiglase inimese palge hiilgust on kirjeldatud nii Vanas (2Mo 34, 29-35) kui ka Uues (Mt 17, 1-2) Testamendis ning samuti oli see antud paljudele usuvägilastele (vt. Saarovi vaga Serafimi vestlust Motoviloviga Püha Vaimu saamisest). Lääne maalikunstitraditsioonis kujutatakse nimbust ebatäpselt, pühakust eraldiseisvana, pea kohal hõljuva rõnga või ringi kujul, mida võib seletada lääne kunstnike irdumisega ikonograafilise sümboolika mõttest ja tähendusest.