Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Новый стиль

(т.н. григорианский календарь) – система отсчета времени, введенная в 1582 году римским папой Григорием ХIII: пятница, наступившая после четверга 4 октября, была объявлена 15-м октября, а дни с 5 по 14 октября выброшены. С тех пор разница увеличилась и составляет сегодня 13 дней: 1-му числу по старому стилю соответствует 14-е по новому, и т.д. В настоящее время новый стиль, принятый изначально в католичестве и протестантизме, действует во всем мире, в том числе и в светской жизни России с 1918 года, а также в ряде Поместных Православных Церквей. Русская, Грузинская, Сербская, Иерусалимская Православные Церкви, а также Св. гора Афон сохранили старый стиль. Причиной неприятия нового стиля является то, что он приводит к смещению праздников и дней памяти святых. В некоторых случаях может возникнуть несоответствие дня празднования Пасхи тем требованиям, которые были установлены св. отцами на Вселенских Соборах (см. Пасхалия).

Uus kalender

ajaarvamise süsteem, mille viis 1582. aastal sisse Rooma paavst Gregorius XIII: reede, mis saabus pärast 4. oktoobrile langenud neljapäeva, kuulutati 15. oktoobriks, aga kuupäevad 5.-14. oktoobrini jäeti lihtsalt vahele. Sest ajast peale on vahe suurenenud ja moodustab nüüd juba 13 päeva: 1. kuupäevale vana kalendri järgi vastab uue kalendri 14. kuupäev jne.. Tänapäeval kehtib uus kalender, mis algselt võeti omaks katoliikluses ja protestantismis, juba kogu maailmas, sealhulgas (alates 1918. aastast) ka Venemaa ilmalikus elus. Mitmed kohalikud Õigeusu Kirikud on samuti üle läinud uuele kalendrile. Vene, Gruusia, Serbia, Jeruusalemma Õigeusu Kirik ning Athose mägi on jäänud aga truuks vanale kalendrile. Uue kalendri mittetunnistamise põhjuseks on asjaolu, et see viiks kirikupühade ja pühakute mälestuspäevade nihkumisele nende õigetelt kohtadelt. Mõnedel juhtudel võib tekkida ka Paasapüha pühitsemise päeva mittevastamine neile nõudmistele, mis kehtestati Pühade Isade poolt Kogumaapealsetel Kirikukogudel (vt. ka Paasakalender).