Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Октоих

(греч. «восьмигласник») – богослужебная книга, которая содержит изменяемые богослужебные песнопения на каждый день недели и на каждый из восьми гласов (одна неделя на один глас). Весь Октоих, таким образом, пропевается за восемь недель. Составлен в начале 7 в., отредактирован и дополнен св. Иоанном Дамаскиным. Употребляется с недели Всех Святых (следующей за Пятидесятницей) до пятой недели Великого поста включительно.

Oktoih ehk Kaheksa lauluviisi raamat

(kr. k. oktoēhos «kaheksaviisiline») – jumalateenistuse raamat, mis sisaldab jumalateenistuste muutuvaid laule igaks nädalapäevaks ja kõigiks kaheksaks lauluviisiks (igal nädalal on kasutusel üks lauluviis). Kogu Oktoih lauldakse seega läbi kaheksa nädalaga. Koostati VIII sajandi algul ja seda täiendas Damaskuse püha Johannes. Kasutatakse Kõikide Pühakute nädalast alates (järgmine nädal pärast Viiekümnepäeva püha) kuni Suure Paastu viienda nädalani (kaasaarvatult).