Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Оранта

(лат. «молящаяся») – изображение Богоматери без Младенца, в рост, с поднятыми и раскинутыми в стороны руками (ладонями наружу) – традиционный молитвенный жест, напоминающий о молитве пророка Моисея во время битвы: пока его руки были подняты, его народ побеждал, но если он от усталости опускал их, начинали одолевать враги. Воздетые руки Оранты – знак неостановимой молитвы Богородицы за все человечество. На Руси такие изображения часто помещались на стенах храмов и назывались «Нерушимая стена» (напр., Богоматерь Оранта в Киевском соборе св. Софии). Богородица с молитвенно воздетыми руками и с образом Младенца Христа на диске, помещенном у Нее на груди, называется «Богоматерь Великая Панагия (греч. «Всесвятая»)». «Великой Панагией» является одна из древнейших русских икон – «Ярославская Оранта». Поясное изображение Великой Панагии на Руси именуется Знамение.

Orant

(ld. k. orans «palvetav») – ikoonitüüp, mis kujutab Jumalaema täies pikkuses ilma Kristus-Lapseta tõstetud ja laialisirutatud kätega (peopesadega väljapoole), mis on traditsiooniline palvežest ja tuletab meelde prohvet Moosese palvet lahingu ajal: kuni tema käed olid ülestõstetud, oli tema rahvas võidukas, kui ta aga need väsimusest kukkuda laskis, hakkasid vaenlased peale tungima. Orant'i ülestõstetud käed sümboliseerivad Jumalasünnitaja väsimatut palvet kogu inimkonna eest. Venemaal paigutati selline kujutis tihti pühakoja seinale ning kutsuti «Vankumatuks müüriks» (näiteks Kiievi Sofia peakiriku Jumalaema Orant). Palves ülestõstetud kätega Jumalaema Kristus-Lapse kujutisega medaljonil, mis paikneb tema rinnal, kannab nime «Suur Panagia» (kr. k. Kõigepüham). «Suur Panagia» on ka üks vanimaid vene ikoone – Jaroslavli Orant. «Suure Panagia» ikooni, kus Jumalaema on kujutatud vööst saadik, kutsutakse Venemaal Tunnustäheks.