Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Паломничество

путешествие с духовной целью: посетить св. места, помолиться у чудотворных мощей и икон, получить совет и молитвенную поддержку опытных старцев.

Palverännak

rännak või reis, mis võetakse ette vaimulikul eesmärgil: pühapaikade külastamiseks, imettegevate säilmete või ikoonide juures palvetamiseks, kogenud staaretsitelt vaimulike nõuannete või palvetoetuse saamiseks.