Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Пантократор

(греч. «вседержитель») – иконное изображение Христа как Небесного Царя и Судии. Он восседает на троне, благославляя мир правой рукой, а левой держит свиток или книгу (на ее листах обычно помещается то или иное изречение Христа из Евангелия). Изображения Пантократора бывают как в полный рост, так и поясные.

Pantokraator

(kr. k. pantokrator «kõigevalitseja, maailmavalitseja») – Kristuse kujutamine ikoonil Taevase Kuninga ja Kohtumõistjana. Ta istub aujärjel, õnnistades parema käega maailma, vasakus hoiab aga avatud kirjarulli või raamatut (millele on tavaliselt kantud Kristuse sõnad Evangeeliumist). Pantokraatorit kujutatakse nii täispikkuses kui ka vööst saadik.