Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Пасхалия

вычисление дня празднования Пасхи. Согласно правилам Первого Вселенского собора (325 г., Никея, Малая Азия) празднование Пасхи совершается: а) в первое воскресение после того весеннего полнолуния, которое или совпадет с днем весеннего равноденствия (21 марта (3 апреля)), или случится после него; б) после пасхи еврейской. Таким образом, день Пасхальный может праздноваться в пределах от 22 марта до 25 апреля по старому стилю (или от 4 апреля до 8 мая по новому стилю).

Paasakalender

Kristuse Ülestõusmise püha kuupäeva kindlaksmääramine. Vastavalt Esimesel Kogumaapealsel Kirikukogul (Väike-Aasias Nikaias 325. a.) väljatöötatud reeglitele peetakse Kristuse Ülestõusmise püha: a) esimesel pühapäeval pärast seda kevadist täiskuud, mis langeb ühte kevadise pööripäevaga (21. märtsil (3. aprillil)) või toimub pärast seda; b) pärast juutide paasapüha. Seega võib Paasapüha pühitseda vahemikus 22. märtsist kuni 25. aprillini vana kalendri järgi ehk 4. aprillist kuni 8. maini uue kalendri järgi.