Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Пасхальный цикл

ряд праздников и дат, зависящих от меняющейся даты празднования Пасхи. Он включает в себя богослужения Великого поста и трех предшествующих ему недель, а после Пасхи продолжается до Пятидесятницы. Из праздников к подвижным относятся Вход Господень в Иерусалим (воскресенье за неделю до Пасхи), Вознесение Господне (сороковой день после Пасхи) и Пятидесятница (пятидесятый день после Пасхи).

Paasatsükkel

rida kirikupühasid ja tähtpäevi, mis sõltuvad Paasapüha pühitsemise liikuvast kuupäevast. Paasatsüklisse kuuluvad Suure Paastu ja kolme sellele eelneva nädala jumalateenistused ning kõik tähtpäevad Kristuse Ülestõusmise pühast kuni Viiekümnepäeva pühani. Liikuvate kirikupühade hulka kuuluvad Issanda Jeruusalemma Minemise püha (Paasapühale eelnev pühapäev), Issanda Taevaminemise püha (neljakümnes päev pärast Paasapüha) ja Viiekümnepäeva püha (viiekümnes päev pärast Paasapüha).