Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Поминовение усопшего

молитвенное ходатайство земной Церкви и ее членов о прощении грехов усопшего и о упокоении его души в Царстве Небесном. Не подлежат церковному поминовению умершие некрещеными, инославными и иноверными. Запрещено поминать на церковных богослужениях самоубийц и преступников, убитых при совершении разбоя (см. также Панихида).

Palvetamine surnute eest ehk mälestamine

maapealse Kiriku ja selle liikmete palveline eestkoste surnu eest tema pattude andeksandmiseks ja hinge pääsemiseks Taevariiki. Kiriklikult ei saa palvetada nende eest, kes ei olnud ristitud või olid teiseusulised. Samuti on kiriklikel jumalateenistustel keelatud mälestada enesetapu sooritanuid ja röövkallaletungi ajal hukkunud kurjategijaid (vt. ka Panihhiida).