Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Послушание

1. Добродетель подчинения своей воли церковным правилам, заповедям Божиим, Божественному промыслу, воле ближнего (если она не противоречит учению Евангелия и святых отцов).

2. Порученное дело, служение, которое выполняет член монастырской общины или прибывший в монастырь паломник.

Kuuletumine, kuuletumiskohus, kuuletumistöö

1. Oma tahte Kiriku reeglitele, Jumala käsusõnadele, Jumala Ettehooldusele ja ligimese tahtele (kui see ei ole vastuolus Evangeeliumi ja Pühade Isade õpetusega) allutamise voorus.

2. Kohustus või töö, mis on ülesandeks tehtud kloostrikogukonna liikmele või kloostrisse saabunud palverändurile.