Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Праздники

торжественные дни, посвященные памяти священных событий и особо чтимых святых. Различаются на двунадесятые, великие, средние (сюда относятся праздники храмовые или престольные) и малые, а также на подвижные (Пасхальный цикл) и неподвижные (Рождественский цикл).

Kirikupüha

pidulik päev, mis on pühendatud mõne püha sündmuse ja eriti austatud pühaku mälestusele. Eristatakse kaksteistpühi, suuri pühi, keskmisi pühi (siia kuuluvad ka templi- ja aujärjepühad) ja väikesi pühi. Samuti jagunevad pühad liikuvateks (Paasa-tsükkel) ja liikumatuteks (Kristuse Sündimise püha tsükkel).