Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Преображение Господне

двунадесятый праздник (6/19 августа), установленный в воспоминание того, как Господь Иисус Христос преобразился перед апостолами Петром, Иаковом и Иоанном, явив им свет Своей предвечной Божественной славы (Мф 17,1-6; Лк 9,28-36; Мк 9,2-7). По преданию, это случилось на горе Фавор (откуда происходит понятие исихастов «фаворский, или нетварный Божественный свет»).

Issanda Muutmise püha

kaksteistpüha (6./19. august), mis on sisse seatud selle sündmuse mälestuseks, kui Issand Jeesus Kristus muutus oma õpilaste Peetruse, Jaakobuse ja Johannese silme all, andes neile näha oma igavest jumalikku auhiilgust (vt. Mt 17, 1-6; Lk 9, 28-36; Mk 9, 2-7). Pärimuse järgi juhtus see Taabori mäel (millest tuleneb ka hesühastide mõiste «Taabori valgusest ehk jumalikust mitteloodud valgusest»).