Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Прокимен

(греч. – впереди лежащий) – стих из псалма, возглашаемый чтецом или диаконом и повторяемый хором перед чтением Апостола, Евангелия и паремий. Подобран к значению праздника или главного поминания дня, выражает его мысль, являясь одновременно пророчеством о нем царя Давида. Например, прокимен на день Вознесения Господня: «вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя» (Пс 56,6) – точно выражает смысл христианского праздника, хотя и написан задолго до Христа. В великие праздники и воскресения Великого поста произносятся прокимны, состоящие не из одного, а из трех стихов и называемые великими.

Prokiimen

(kr. k. prokeimenon «eelolev») – psalmidest võetud laulurida, mida ütleb lugeja või diakon ja kordab koor «Apostli», Evangeeliumi või pareemia lugemise eel. Prokiimen valitakse vastavalt pühadele või sel päeval põhiliselt meenutatavale pühakule, väljendamaks nende olemust. Ent ühtlasi on see ka kuningas Taaveti ettekuulutus nende kohta. Näiteks Issanda Taevaminemise püha prokiimen: «Ülenda, Jumal, üle taevaste, üle kogu maailma oma auhiilgus» (Ps 56(57), 6) väljendab täpselt selle kristliku püha mõtet, ehkki on kirjutatud ammu enne Kristust. Suurtel pühadel ja Suure Paastu pühapäevadel öeldakse prokiimeneid, mis ei koosne mitte ühest, vaid kolmest salmist ja mida kutsutakse suurteks prokiimenideks.