Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Прощеное воскресенье

последнее воскресенье накануне Великого поста. В этот день на вечерней службе совершается Чин прощения, на котором настоятель храма (или монастыря) с земным поклоном просит прощения у своего клира и прихожан, и те отвечают ему также земным поклоном, после чего по одному подходят к настоятелю и испрашивают у него прощения. Также и все прихожане просят прощения друг у друга. В этот день следует примириться с членами семьи, знакомыми и сослуживцами, чтобы вступить в пост с чистым сердцем, не имея ни на кого зла. Обычай восходит к древности, когда подвижники, на весь пост уходившие из монастырей в пустыню, прощались друг с другом и просили прощения, так как не знали, останутся ли живы и вернутся ли обратно на Пасху.

Andeksandmise pühapäev

viimane pühapäev enne Suure Paastu algust. Sel päeval toimetatakse õhtuteenistusel «Andeksandmise korda», kus kiriku esipreester (või kloostriülem) palub maani kummardusega andeks oma kaasteenijate ja koguduseliikmete käest, ning nemad vastavad talle samuti maani kummardusega, pärast mida astuvad ükshaaval esipreestri juurde ja paluvad talt andestust. Koguduseliikmed paluvad andeks ka üksteise käest. Sel päeval on kombeks ära leppida kõikide pereliikmete, tuttavate ja töökaaslastega, et astuda paastule vastu puhta südamega, kellegi peale viha kandmata. See tava ulatub tagasi iidsetesse aegadesse, kui kogu paastu ajaks kloostrist kõrbesse lahkuvad usuvägilased jätsid üksteisega hüvasti ja palusid vastastikku andeks, kuna ei teadnud, kas jäävad ellu ja pöörduvad Kristuse Ülestõusmise pühaks tagasi.