Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Прозорливость

дар Божественной благодати, состоящий в видении событий прошлого, настоящего и будущего, а также сердца человека, его мыслей и намерений. Даром прозорливости обладали святые, с его помощью исправлявшие и утешавшие приходивших к ним за советом и помощью.

Läbingelikkus

Jumala armu and, mis seisneb mineviku, oleviku ja tuleviku sündmuste, aga samuti inimese südame, tema mõtete ja kavatsuste nägemises. Läbinägelikkuse and oli pühakutel, kes selle abil parandasid ja lohutasid nad neid, kes olid tulnud saama abi ja vaimulikku nõuannet.