Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Раскол церковный

нарушение мира и единения части Церкви с ее полнотой из-за разногласий в обрядах или обычаях, при сохранении истинного учения о догматах и таинствах. Объединения, искажающие или отвергающие церковные догматы и таинства, являются уже еретическими.

Kirikulõhe ehk skisma

rahu ja ühtsuse lõhkumine Kiriku täiusega ühe tema osa poolt kirikutalitusi või kombeid puudutavate erimeelsuste tõttu tõese õpetuse säilitamise juures dogmadest ja sakramentidest. Ühendused, mis moonutavad või kummutavad kirikudogmasid ja sakramente, on juba väärõpetuslikud.