Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Сатана или диавол

(сатана – евр. «противодействующий», диавол – греч. «клеветник, обманщик») – глава падших духов, называемый также велиаром, веельзевулом, люцифером, князем бесовским. Был сотворен Богом высшим и могущественным ангелом, но возгордился и восстал против Божественной власти над ним, захотев сам стать как Бог. За это был свержен с Небес вместе с обольщенными им и поддержавшими его ангелами (падшими духами, или бесами).

Saatan

(hbr. k. «vastutegutsev») – kurjade vaimude pealik, keda nimetatakse ka kuradiks, beltsebuliks, lutsiferiks või maailmavürstiks. Jumal lõi ta kõrgeimaks ja võimsaimaks ingliks, kuid tema muutus kõrgiks ja tõusis üles jumaliku võimu vastu, mis tema üle valitses, soovides ise saada Jumala sarnaseks. Seepeale heideti ta koos tema võrku langenud ja teda toetavate inglitega (langenud vaimude ehk deemonitega) Taevast alla.