Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Схима или великая схима

(греч. «образ, схема») – третья (после рясофора и мантии) степень монашества – полное отречение от мира и всего мирского, оставление внешних занятий и служений ради непрестанной молитвы. Принявший великую схиму именуется схимонахом. Он облачается в куколь, именуемый также схимой. Схимонашество возникло на Ближнем Востоке в 5 веке, когда, желая упорядочить отшельничество, императорская власть приказала монахам-пустынникам поселиться в монастырях. Пустынники, лишенные отшельничества, уходили в затвор и стали с тех пор именоваться монахами великой схимы. Впоследствии строгий затвор перестал быть обязательным для схимонахов (см. также: Монашество).

Skeema ehk suur skeema

(kr. k. schēma «kuju, skeem») – mungaelupidamise kolmas aste (pärast rjassakandmist ja mantiat), mis kujutab endast täielikku lahtiütlemist maailmast ja kõigest maisest, eemaldumist välisest tegevusest ja teenimisest lakkamatuks palvetamiseks ja kirgedega võitlemiseks. Suure skeema vastuvõtnud munka nimetatakse skeemamungaks. Ta kannab kukolit, mida nimetatakse samuti skeemaks. Skeemamunklus tekkis Lähis-Idas V sajandil, kui erakuelupidamist korrastada sooviv keisrivõim andis erakmunkadele käsu kloostritesse elama asuda. Erakud, kes olid oma üksindusest ilma jäänud, sulgusid kinnistesse kambritesse ning neid hakati sestpeale nimetama suure skeema munkadeks. Hiljem polnud range eraldatus skeemamunkade jaoks enam kohustuslik (vt. ka Mungaelupidamine).