Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Симфония

(греч. «созвучие») – идеал православного государства как двуединства светской и духовной властей, существующих автономно и объединенных общностью служения. Глава государства берет на себя функции защитника Православия и признает духовный авторитет главы Церкви, который, в свою очередь, помогает советами главе государства, а при необходимости смело обличает его за отступление от идеалов святой веры. Учение о симфонии сформировалось в Византии и было перенесено вместе с Православием на Русь. При всем его идеализме в отдельные длительные периоды истории оно имело существенное влияние на реальность. Противостоит папа-цезаризму католицизма (духовный лидер – глава государства), цезаре-папизму реформации (монарх – глава религиозной конфессии) и абсолютной деспотии светской власти, отделившейся от Церкви.

Sümfoonia

(kr. k. symphōnia «kokkukõla») – õigeuskliku riigi ideaal, mis kujutab endast autonoomselt eksisteerivate, ent ühise teenimisega liidetud ilmaliku ja vaimuliku võimu ühtsust. Sellise riigi valitseja võtab enda peale õigeusu kaitsja funktsiooni ning tunnistab kirikupea vaimulikku autoriteeti, kes omakorda aitab riigipead nõuannetega, vajadusel aga paljastab julgelt taganemist püha usu ideaalidest. Õpetus sümfooniast kujunes välja Bütsantsis ja jõudis sealt koos õigeusuga Venemaale. Kogu oma idealistlikkuse juures oli sel õpetusel ajaloo mõnedel perioodidel tegelikkusele oluline mõju. Vastandub paavstluse tsesarismile katoliikluses (vaimulik liider on ühtlasi ka riigipea), reformatsioonikiriku tsesaropapismile (ilmalik valitseja on ühtlasi kirikuelu juht) ning Kirikust täielikult eraldunud ning selle toetamisest loobunud ilmaliku võimu absoluutsele despotismile.