Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Славословие

1. Малое славословие – молитва Св. Троице: «Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь». 2. Великое славословие – поется в конце утрени после возглашения священника «Слава Тебе, показавшему нам свет» и начинается словами Ангельской песни: «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк 2,14). Состоит из стихов, прославляющих Св. Троицу и завершается Трисвятым.

Austamislaul

1. Väike austamislaul – palve Püha Kolmainuse poole: «Au olgu Isale, ja Pojale, ja Pühale Vaimule, nüüd ja ikka ja igavesti. Aamen». 2. Suur austamislaul – lauldakse hommikuteenistuse lõpul pärast preestri sõnu: «Au olgu Sulle, kes Sa meile valgust oled näidanud» ja algab Inglitelaulu sõnadega «Au olgu Jumalale kõrges ja rahu maa peal, inimestest hea meel» (vt. Lk 2, 14). Koosneb salmidest, mis ülistavad Püha Kolmainust ja lõpeb Kolmkordpühaga.