Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Собор Поместный

собрание всех правящих архиереев поместной Церкви, а также представителей белого духовенства, монашества и мирян, которому принадлежит высшая власть в области вероучения и церковного суда. Он обладает исключительным правом избрания Патриарха, рассмотрения догматических и канонических отступлений в его деятельности, общецерковного прославления новых святых и др.

Kohalik kogu

Kohaliku Kiriku valitsevate piiskoppide, aga samuti valge vaimulikkonna, mungaelupidajate ja ilmalike esindajate kogu, millele kuulub kõrgem võim usuõpetuse ja kirikukohtu küsimustes. Sel on erakorraline õigus valida patriarhi, võtta vaatluse alla tema tegevuses esineda võivad dogmaatilised ja kanoonilised kõrvalekaldumised, kanoniseerida üldkiriklikult uusi pühakuid jpm.