Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Сорокоуст

церковное поминание умершего в течение сорока дней после его кончины, когда еще не определена его посмертная судьба. Все это время умерший считается новопреставленным. Церковное предание указывает следующие этапы этого сорокадневного периода от момента смерти до произнесения частного суда над душой умершего. В течение первых двух дней душа посещает те места на земле, которые были ей особенно дороги при жизни. На третий день она начинает восхождение к Престолу Всевышнего и проходит небесные мытарства. В последующие дни она проводится по небесным и адским обителям, еще не зная, в какой из них ей суждено остаться. На сороковой день определяется место ее пребывания до общего воскресения мертвых и Страшного Суда. (См. также: Новопреставленный).

Neljakümnepäeva palve

surnud inimese meenutamine Jumalikul Liturgial neljakümne päeva jooksul pärast tema surma, kui pole veel langetatud otsust tema surmajärgse saatuse kohta. Kogu selle aja vältel peetakse surnut äsjalahkunuks. Kirikupärimus eristab sel neljakümnepäevasel perioodil surma hetkest kuni surnu hinge üle peetava individuaalse kohtuni järgmisi etappe: esimese kahe päeva jooksul külastab hing neid paiku maa peal, mis olid talle elu ajal eriti kallid; kolmandal päeval alustab ta tõusmist Kõigekõrgema Aujärje ette ja läbib õhuruumis tollimajad. Järgnevatel päevadel läbib hing taeva- ja põrgukojad, ise veel teadmata, millistesse neist on talle määratud jääda. Neljakümnendal päeval määratakse kindlaks koht, kus hingel tuleb viibida kuni üleüldise surnute ülestõusmise ja Hirmsa Kohtuni (vt. ka Äsjalahkunu).